NO LIKE

no like – Pidgin English Definition


no like
(no like)

see: like / no like

More from e-Hawaii Staff

OGO

ogo – Pidgin English Definition ogo (oh go) Definition: see limu (kohu)
Read More