Shingon Shu Temple Hawaii (Hawaii Shingon Mission) – Kobo Daishi Kukai Statue

Shingon Shu Temple Hawaii (Hawaii Shingon Mission) - Kobo Daishi Kukai Statue

Shingon Shu Temple Hawaii (Hawaii Shingon Mission)
915 Sheridan St
Honolulu, HI 96814

Leave a Reply