Pidgin English Words Starting With J

More from e-Hawaii Staff

UA MAU KE EA O KA AINA I KA PONO

Ua mau ke ea o ka aina i ka pono – Pidgin...
Read More

Leave a Reply